S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


PROTISK s.r.o., Wonkova 340, Hradec Králové, 500 02, IČ 455 391 46.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 1854


I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží, které má ve své nabídce společnost PROTISK s.r.o.,  / dále jen PROTISK/.

 

II. Objednávání zboží

1. Odběratel může objednat zboží poštou, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu. Kontaktní adresy jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.protisk-hk.cz

2. V objednávce je nutno uvést následující údaje:

a) plný název firmy tj. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, přesnou adresu, IČ a DIČ, dále jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní,  e-mailové spojení.

b) přesný název a množství zboží.

c) přesnou adresu dodání zboží, v případě, že nebude adresa uvedena, má se za to, že místem dodání je adresa sídla odběratele.

d) v případě prvního nákupu zboží je nutno k objednávce přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ.

3. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva, potvrzení může být provedeno písemně, telefonicky, e-mailem nebo dodáním objednaného zboží.

4.V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Cena zboží je uvedena v ceníku společnosti PROTISK platném v den doručení objednávky.     Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných cenách.

2. Všechny ceny v e-shopu  jsou uvedeny s DPH 21% , v tištěném katalogu výrobků (ke stažení na www.protisk-hk.cz a e-shopu) bez DPH a u elektrických přístrojů zahrnují poplatek za recyklaci elektroodpadu.

3. Společnost PROTISK si vyhrazuje právo aktuálních změn cen (včetně rozhodnutí o přeúčtování recyklačního poplatku odběratelům).

4. V případě objednávky zboží se účtuje k ceně expediční poplatek ve výši 120 Kč , zahrnující náklady na balné, dopravné , v případě zaslání zboží na dobírku se účtuje doběrečné 40,- Kč.

5. Kupní cena je splatná v hotovosti při odběru zboží nebo převodem na základě příslušného daňového dokladu s dohodnutou lhůtou splatností. Při prvním nákupu zboží PROTISK může požadovat platbu v hotovosti nebo předem na základě vystavené zálohové faktury nebo zaslat zboží na dobírku..

 

IV. Dodací podmínky

1. Zboží je dodáno dle dispozic skladu ihned, v ostatních případech bude odběratel informován o termínu dodání zboží.

2. Zboží může převzít odběratel osobně nebo je dodáno prostřednictvím přepravní služby PPL..

3. PROTISK si vyhrazuje právo volby způsobu dodání boží v případě, že PROTISK hradí náklady na přepravu.

4. Dodání zboží je splněno osobním převzetím zboží nebo předáním zboží zvolenému přepravci.

5. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

V. Záruka za jakost

1. PROTISK poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců pokud není stanoveno jinak.

V případě zboží s označením VÝPRODEJ záruka rovněž trvá 24 měsíců.

2. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady je povinen reklamovat ihned.

3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady vzniklé nesprávnou obsluhou nebo nesprávným používáním zejména v rozporu s návodem k obsluze.

4. PROTISK zajišťuje opravy a odstranění vad v záruční době na své náklady, pozáruční opravy jsou účtovány odběrateli.

VI. Zpětný odběr elektroodpadů

1.Povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení podle příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění je zajištěn v rámci systému REMA.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme vyhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.

3. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro vyřízení objednávky a doručení zboží.

4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách www.protisk-hk.cz

2. Tyto obchodní podmínky mohou být společnosti PROTISK kdykoliv změněny.

MzIzOGRhNW